ul. Jana Długosza 55

91-088 Łódź

Tel.: 42 612 15 85

biuro@global-centrum.pl

http://www.fabrykacukiernika.pl