ul. Sójki 61

00-099 Strzelce K/ Kutna

tel.: 24 356 64 38