ul. Zofii Nałkowskiej 5

41-922 Radzionków

http://www.poas.pl