ul. Topolowa 17 L

58-309 Wałbrzych

Tel.: 74 665 29 30