ul.Niciarniana 50/52

92-320 Łódź

Tel.: 42 674 21 47

lodz@savpol.plu

https://savpol.pl/